Det är möjligt, minskar utsläppen och hjälper dig att spara bränslekostnader