Den amerikanska jätten satsar på flytande gas för sina stadstrafik