Den mest ekonomiska insatsen med den mest avancerade tekniken