Den nya italienska spelaren med den mest avancerade designen