All den amerikanska tillverkarens styrka med propan