Enkelt, ekonomiskt, ekologiskt och inom räckhåll för alla.