Praktiskt taget samma som att tanka med traditionella bränslen.