Med all sannolikhet är det mest gångbara alternativet på kort sikt.