En jätte med komprimerade naturgasfötter för långa transporter