En legendarisk producent satsar på avancerad teknik