Kommersiella fordonsflottor har redan ett rent alternativ