priser på alternativa bränslen i Frankrike

Priset på LPG i Frankrike i

Priset på LPG i Frankrike i
priserna-lpg-frankrike

Priset på gasol i Frankrike återspeglar utvecklingen av de olika komponenterna (propanpriset, bearbetningsnivå, transport- och distributionsnivå, beskattning).

Det bestäms å ena sidan av oljepriset, som beror på fluktuationer på kort, medellång och lång sikt och på prognoser om utbud och efterfrågan på olja. Det beror också på priset på naturgas och varierar med 5-10 % runt en av de tre grundläggande kategorierna av olja som handlas på de internationella marknaderna.

Pumppriserna för flytande gaser i Frankrike finns på den franska regeringens portal.

Den franska regeringen har godkänt en "bränslerabatt" som träder i kraft den 1 april och gäller i fyra månader, till den 31 juli. Rabatten kommer att uppgå till 29,13 euro per 100 kg gasol för bensin och diesel. Rabatten kan öka med upp till 18 cent per liter, beroende på vilken momssats som tillämpas på oljeprodukter. Dessa nivåer varierar beroende på det franska territoriet.

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Frankrike i

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Frankrike i är

euro/liter

Historiskt genomsnittligt pris på gasol i Frankrike

Prislista per bensinstation i Frankrike

Nyheter om priset på gasol i Frankrike

Mer information om priserna på autogas i Frankrike

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken