priser på alternativa bränslen i Irland

Priset på LPG i Irland i

Priset på LPG i Irland i
priserna-lpg-irland

LPG och BioLPG kommer att spela en viktig roll i Irlands energiomställning genom att förse samhällen och företag med ett mobilitetsalternativ till traditionella koldioxidintensiva bränslen, till ett konkurrenskraftigt pris utan att driva upp transportkostnaderna.

Som ansvarig för 20 procent av Irlands utsläpp och som den tredje största utsläppande sektorn kommer transporterna att spela en viktig roll i Irlands nationella agenda för minskade koldioxidutsläpp, med den ambition som anges i Irlands utkast till NECP att minska koldioxidutsläppen från den nationella bilparken till 2050 och öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, vilket ökar betydelsen av regeringens nationella politiska ramverk för infrastruktur för alternativa bränslen för transporter i Irland, som beskriver en långsiktig vision för sektorn.

Det faktum att gasol är betydligt billigare än andra transportalternativ och inte kräver någon stor investering för att användas i fordon innebär att det ekonomiskt sett kommer att vara oöverträffat inom den närmaste framtiden om man ska uppnå en massdekarbonisering.

Priset på gasol i Irland är ungefär hälften av priset på bensin eller diesel, vilket gör det till ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ i lika hög grad.

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Irland i

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Irland i är

$/gallon

Historiskt genomsnittligt pris på gasol i Irland

Prislista per bensinstation i Irland

Nyheter om priset på gasol i Irland

Mer information om priserna på autogas i Irland

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken