priser på alternativa bränslen i Kina

Priset på LPG i Kina i

Priset på LPG i Kina i
priserna-lpg-kina

På nationell regeringsnivå i Kina är gasol kritisk för att säkerställa att planeringen tar upp alla relevanta frågor om utsläppsminskningar, inklusive investeringar i tidigare led och leveranskedjan, samt överkomliga priser på grund av det låga priset på gasol i Kina jämfört med andra bränslen. De politiska beslutsfattarna bör avgöra om prissättningssystem, skatter och subventioner bör inrättas för att göra det möjligt för den fattigaste befolkningen att införa och använda gasol för mobilitet.

Den potentiella marknaden för gasol för transporter i Kina är mycket större än vad många inser. Internationella energibyråns modeller och erfarenheter från flera länder har visat att när den görs tillgänglig, prisvärd och tillgänglig kan gasol vara ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ som är fullt genomförbart, även för dem som har mindre pengar.

Redan i dag är användningen av gasol i Kinas rörlighet mycket viktig, särskilt inom lätta transporter, men potentialen är ännu större, särskilt på landsbygden där hundratals miljoner människor bor.

Kinas investeringar i bio-LPG är mycket viktiga, de uppnår en stor penetration på marknaden och gör priset på gasol i Kina mycket billigt.

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Kina i

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Kina i är

$/gallon

Historiskt genomsnittligt pris på gasol i Kina

Prislista per bensinstation i Kina

Nyheter om priset på gasol i Kina

Mer information om priserna på autogas i Kina

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken