Servisi v Sloveniji

Bencinske črpalke z LNG v Sloveniji

Roman Frey 09:25 AM NOVICE
crpalke-lng-slovenija

Pričakuje se, da bo povpraševanje po zemeljskem plinu v Sloveniji še naprej naraščalo zaradi povečanja uporabe utekočinjenega zemeljskega plina v cestnem prometu, vendar je za to potrebno povečati mrežo bencinskih servisov, ki ponujajo UZP.

Vlada Slovenije je zainteresirana za spodbujanje UZP, pri čemer daje poseben poudarek tekočemu biometanu, ki ga imenujemo tudi BioLNG. Biometan pridobivamo z uplinjanjem lesne biomase ali iz bioplina, ki nastane pri razgradnji organskih snovi. Ne samo, da preprečuje izpust CO2 v ozračje zaradi razgradnje organskih snovi, ampak ker izvira iz rastlinske snovi, absorbira CO2 in lahko povzroči negativne neto emisije.

Mreža bencinskih črpalk za utekočinjeni zemeljski plin v Sloveniji je še vedno skromna, vendar je že veliko projektov za povečanje števila točk, kjer bo mogoče točiti vozila, ki uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin ali v bližnji prihodnosti BioLNG.

v Sloveniji so trenutno
bencinske črpalke z LNG prodam

Zemljevid bencinskih servisov za LNG v Sloveniji

Seznam bencinskih postaj za LNG v Sloveniji

Novice o bencinskih servisih z LNG v Sloveniji

Zakaj bi vas lahko ti avtomobili zanimali?

novi avtomobili naprodaj

Več informacij

blagovne znamke