bensinstationer i indien med

etanolstationer i indien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
etanol-tankstationer-indien

Att uppnå energitrygghet och övergå till en välmående ekonomi med låga koldioxidutsläpp är avgörande för en växande nation som Indien. växande nation som Indien. Att blanda lokalt producerad etanol med bensin kommer att hjälpa Indien att stärka sin energitrygghet och göra det möjligt för lokala företag och jordbrukare att delta i energiomställningen. stärka energitryggheten, göra det möjligt för lokala företag och jordbrukare att delta i energiekonomin och minska utsläppen från fordon. Indiens regering har meddelat den nationella politiken för biobränslen. 2018 (NPB-2018) den 4.06.2018, där man inom ramen för programmet för etanolblandning med bensin (EBP) fastställer ett vägledande mål på 20 % etanolblandning med bensin. vägledande mål på 20 % etanolblandning i bensin till 2030.

Efter att ha inhämtat synpunkter från berörda ministerier och sammanslutningar, analyserat progressiva prognoser för efterfrågan och utbud, utmaningarna med att tillverka fordon med E20 och infrastrukturen i Kommittén föreslår en gradvis utbyggnad av E20-etanol i landet för att nå målet till 2025. Under tiden föreslår planen att E10 ska vara tillgänglig i hela Indien från och med april 2025. E10 från och med april 2022 som ett bränsle för att tillgodose efterfrågan från befintliga fordon fram till april 2025. April 2025.

När E20 används beräknas bränsleeffektiviteten minska med 6-7 % för fyrhjulingar som är ursprungligen konstruerade för E0 och kalibrerade för E10, 3-4 % för tvåhjuliga fordon som ursprungligen konstruerats för E0 och kalibrerats för E10, och 3-4 % för tvåhjuliga fordon som ursprungligen konstruerats för E0 och kalibrerats för E10. kalibrerade för E10 och 1-2 % för fyrhjuliga fordon som är konstruerade för E10 och kalibrerade för E20. rapporterade att man med hjälp av motorändringar (hårdvara och inställning) kan minska den effektivitetsförlust som beror på bränsleblandning. effektivitetsförluster på grund av bränsleblandning kan minskas. För att kompensera konsumenterna för den effektivitetsförlust som beror på etanol utsläpp från etanolblandade bränslen skulle man kunna överväga skatteincitament för E10- och E20-bränslen.

För att kunna använda högre etanolblandningar bör fordonen vara heltäckande konstruerade för att materialkompatibilitet, inställning av motorn (tändningstidpunkt) och optimering av bränsleeffektiviteten. för att dra nytta av etanolblandningar med högre oktantal. Motorer med högt kompressionsförhållande kan dock drabbas av katastrofala fel. Motorer med högt kompressionsförhållande kan dock drabbas av katastrofala fel på grund av knackning när de drivs med låg eller ingen etanolhalt (dvs. bränsle med låg oktanhalt). etanolhalt (dvs. bränsle med låg oktanhalt). På samma sätt kommer fordon som är konstruerade för låg eller ingen etanolhalt att ha etanolinnehållet i bensin kommer att ha lägre bränsleekonomi om den används med en högre etanolblandning.

Karta över etanol e85-tankstationer i indien

Förteckning över etanol e85-tankstationer i indien

DEALERSTREETCITYPROVINCEZIPTIMETABLE
BHARAT PETROLEUMRTO, ShivajinagarPUNEMaharashtra411001E100

Nyheter om etanoltankställen i indien

Hur man tankar etanol i indien

Mer information om etanolfordon i indien

Varför är du intresserad av etanol?

Nya H2 Fordon till salu

Fler artiklar om etanol

Varumärken med etanol