var man kan tanka alternativa bränslen

Utbud av bilar med LPG i

Roman Frey 09:25 AM Nyheter
lpg-bilar-till-salu

Och även om den stora majoriteten av de bilar som finns i världen är bensinbilar, Otto-cykeln, med efterföljande modifieringar så att de även kan använda gasol som bränsle, är utbudet av bilar från märken som redan är utrustade med gasolutrustning stort, så antalet fordon som erbjuds på marknaden kan förväntas fortsätta att öka

På personbilar kommer det alltid att vara fordon med två bränslen som kan använda bensin och gasol enligt förarens val, men i vissa fall erbjuder vissa företag fordon som använder en kombination av diesel och gasol

lpg-bilar-till-salu
En gasolbil förorenar inte bara mindre, den är också mer bränslesnål och har längre räckvidd än ett fordon som enbart drivs med traditionellt bränsle. Med alternativ som växer fram för produktion av helt förnybar gasol, t.ex. bio-LPG, är möjligheterna för detta bränsle lovande för en mer hållbar framtid

Aanbod auto's met LPG in

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller till salu

Mer om LPG

LPG-märken