Bensinstationer i Finland

Bensinstationer med LNG i Finland i

Bensinstationer med LNG i Finland i
lng-tankstationer-finland

Transport- och kommunikationsministeriet har genomfört ett projekt om framtiden för vägrörlighet i Finland och kommit fram till att begränsning av klimatförändringarna i Finland också kräver en radikal minskning av CO2-utsläppen från transporter, vilket kan uppnås bl.a. genom att nästan helt överge fossila bränslen i inhemska transporter till 2050.

I de olika projekt som etablerats i Finland för att etablera ett nätverk av LNG-servicestationer, som en grundläggande del i avkarboniseringen av tunga transporter, är användningen av LNG alltid etablerad som ett mellansteg fram till implementeringen av Liquefied Biogas, LBG, förnybar gas för transporter som kan produceras från olika källor. Råvarorna för förnybar gas är vanligtvis inhemsk och decentraliserad produktion, vilket ökar sysselsättningen på lokal nivå.

Målet för planen för tankningsnätet för flytande naturgas i Finland år 2030 är att ha 26 bensinstationer som levererar LNG till tunga fordon som cirkulerar på landets vägar.

I Finland finns det för närvarande
bensinstationer med LNG till salu

Karta över LNG-stationer i Finland

Förteckning över tankställen för LNG i Finland

Nyheter om bensinstationer med LNG i Finland

17 september 2018. LNG, allt vanligare på vägarna. Volvos nya LNG-lastbil tankade för första gången i Finland

För första gången har Volvo tagit med ett LNG-drivet fordon lämpligt för tunga godstransporter till Finland som ett lönsamt alternativ. Volvo FH LNG, som lanserades i slutet av 2017, erbjuder ett konkret alternativ till dieselfordon för långdistanskörning, inklusive full bogsering. LNG, som ett rent och kostnadseffektivt alternativ, blir allt vanligare på de finländska vägarna för tunga transporter.

NG-fordon kan tanka på Gasums LNG-tankstationer, av vilka det för närvarande finns fyra i Finland: i Helsingfors, Vanda, Åbo och Jyväskylä. Gasum har förbundit sig att investera i utvecklingen av en gasmarknad med låga utsläpp. Därför kommer stationsnätet att växa med flera stationer i år. LNG-tankstationer planeras i bland annat Kuopio, Lahtis, Uleåborg och Seinäjoki. Gasum planerar också att utöka sitt nätverk av LNG-tankstationer till Sverige och Norge senare i år. Utbyggnaden av bensinstationsnätet är tänkt att möta den växande efterfrågan på tung utrustning i alla de nordiska länderna.

Mer information om LNG-fordon i Finland

Varför kan dessa bilar intressera dig?

nya bilar till salu

Mer information

märken