Bensinstationer i Sverige

Bensinstationer med LNG i Sverige i

Bensinstationer med LNG i Sverige i
lng-tankstationer-sverige

Transporternas klimat- och miljöpåverkan är en av Sveriges största politiska utmaningar. Och så har Sveriges riksdag beslutat att Sverige ska ha en fossilbränslefri fordonsflotta år 2030. Det finns redan flera initiativ på gång för att formulera en strategi, med tydliga åtgärder, för att nå detta mål och vägtransporter är den sektor av samhället som mest beror på petroleumprodukter.

För att uppnå detta måste beslutsfattare och myndigheter i samarbete med sektorns aktörer ta fram en konkret handlingsplan för införande av infrastruktur och uppbyggnad av marknaden. Förslaget till nationell biogasstrategi, som Energigas Sverige har tagit fram tillsammans med flera andra aktörer, bör vara en viktig utgångspunkt för flytande naturgas penetration i transportsektorn i Sverige.

Redan idag är nätverket av bensinstationer som erbjuder LNG, eller Bio LNG, många för landets behov. Och det är målet för landets myndigheter att gå mot ett totalt införande av Bio-LNG-laddningsstationer, som ett alternativt bränsle med negativa utsläpp, det vill säga de släpper ut mindre CO2 än de tar bort från atmosfären.

I Sverige finns det för närvarande
bensinstationer med LNG till salu

Karta över LNG-stationer i Sverige

Förteckning över tankställen för LNG i Sverige

Nyheter om bensinstationer med LNG i Sverige

Mer information om LNG-fordon i Sverige

Varför kan dessa bilar intressera dig?

nya bilar till salu

Mer information

märken