Bensinstationer i Ungern

Bensinstationer med LNG i Ungern i

Bensinstationer med LNG i Ungern i
lng-tankstationer-ungern

Den fortsatta användningen av flytande naturgas (LNG) är inte förenligt med EU:s klimatneutralitetsmål. LNG som används för transporter måste därför fasas ut så snart som möjligt och ersättas med mer hållbara alternativ. Men LNG kommer sannolikt att fortsätta spela en kortsiktig, tillfällig roll där det för närvarande inte finns någon ekonomiskt hållbar utsläppsfri teknik.

Därför kan Ungerns långvariga engagemang för biobränslen göra produktionen av Bio LNG till anledningen till ett lyft för utvecklingen av nätverket av LNG-servicestationer i Ungern

Ungerns regering stöder installationen av försörjningspunkter för flytande naturgas, även om försörjningsnätverket fortfarande är mycket litet

I Ungern finns det för närvarande
bensinstationer med LNG till salu

Karta över LNG-stationer i Ungern

Förteckning över tankställen för LNG i Ungern

Nyheter om bensinstationer med LNG i Ungern

Mer information om LNG-fordon i Ungern

Varför kan dessa bilar intressera dig?

nya bilar till salu

Mer information

märken