Bensinstationer i Spanien

Bensinstationer med LNG i Spanien i

Bensinstationer med LNG i Spanien i
lng-tankstationer-spanien

Spanien är det europeiska land med det största antalet återförgasningsterminaler för naturgas och har därför en av de mest diversifierade och pålitliga naturgasförsörjningarna i världen. Återförgasningsanläggningar är en av de viktigaste portarna till det spanska naturgassystemet och en nyckelplattform på den globala LNG-marknaden.

Spaniens regering har gjort ett fast åtagande till LNG som ett alternativ för vägtransporter och det finns många projekt på gång i detta avseende, till exempel det europeiska projektet Blue LNG Corridors, som är ett initiativ för att främja naturgas i lastbilar i vissa europeiska godstransporter korridorer. 27 företag och föreningar från 11 olika länder deltar i den. Dess mål är att konsolidera branschkunskapen och föra samman intressenter i utvecklingen av naturgasfordon och LNG-infrastruktur för att utveckla nyckelkorridorer i Europa. Installationen av 14 LNG-stationer (eller en kombination av LNG och CNG) planeras och Santa Perpetua-stationen är den första stationen i Spanien som ingår i Blue Corridors LNG-projektet.

Flytande naturgas i Spanien blomstrar inom transportsektorn eftersom användningen av gas som bränsle för lastbilar och tunga bilar har en positiv inverkan på miljön: den minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) med 80-85 % , de av svaveloxider (SOx) i nästan 100% och de av partiklar under bromsning i 95%. Den släpper också ut 20 % mindre koldioxid (CO2) och minskar bullerföroreningarna.

Nätverket av LNG-servicestationer i Spanien är ett av de största i Europa, och tillhandahåller försörjningstrygghet till transportföretag som satsar, varje dag mer, på ett alternativt bränsle med många fördelar

I Spanien finns det för närvarande
bensinstationer med LNG till salu

Karta över LNG-stationer i Spanien

Förteckning över tankställen för LNG i Spanien

Nyheter om bensinstationer med LNG i Spanien

Mer information om LNG-fordon i Spanien

Varför kan dessa bilar intressera dig?

nya bilar till salu

Mer information

märken