Bensinstationer i Nederländerna

Bensinstationer med LNG i Nederländerna i

Bensinstationer med LNG i Nederländerna i
lng-tankstationer-nederlandene

1970 upptäcktes det största gasfältet i Europa i Slochteren (NL). På några år blev Nederländerna en stor producent och användare av naturgas och en kraftfull gasindustri skapades. Holländarna blev leverantörer av naturgas till stora delar av nordvästra Europa. Under de kommande åren kommer den största utmaningen att vara att upprätthålla den holländska naturgasproduktionen på acceptabla nivåer.

Biogas kan bidra till en hållbar gasförsörjning. För närvarande är mängden bioLNG som produceras i Nederländerna liten, men regeringen uppmuntrar dess utveckling genom energiinnovation och subventioner för bioLNG-produktion. Den behandlade bioLNG kan användas i ländernas befintliga nätverk av LNG-stationer. Låg för att ersätta traditionell LNG. För att säkerställa en hållbar produktion får biogasproducenter särskilda certifikat

Nederländerna står inför en stor förändring i sin naturgasförsörjning. Gate LNG-terminalen är nu i drift och levererar gas till LNG-stationernas nätverk. Motorer som drivs med LNG släpper ut mindre CO2 och knappt någon SOx, NOx och partiklar jämfört med motorer som drivs med diesel. Flera företag har börjat marknadsföra LNG som transportbränsle då det kan uppfylla de strängaste utsläppskraven för både lastbilstransporter och sjötransporter. Av alla dessa skäl förväntas det att antalet tankställen för LNG i Nederländerna kommer att öka under de kommande åren för att kunna tillgodose den växande efterfrågan på LNG.

I Nederländerna finns det för närvarande
bensinstationer med LNG till salu

Karta över LNG-stationer i Nederländerna

Förteckning över tankställen för LNG i Nederländerna

Nyheter om bensinstationer med LNG i Nederländerna

Mer information om LNG-fordon i Nederländerna

Varför kan dessa bilar intressera dig?

nya bilar till salu

Mer information

märken