Bensinstationer i Danmark

Bensinstationer med LNG i Danmark i

Bensinstationer med LNG i Danmark i
lng-tankstationer-danmark

Önskan att implementera en LNG-tankningsinfrastruktur i Danmark som optimerar miljöns energieffektivitet och samtidigt bygger en bro till framtida användning av hållbar grön energi i form av flytande biogas är ett uttalat syfte med Danmarks regering. Trots att LNG är ett fossilt bränsle ska dess betydande positiva effekter på miljön inte underskattas.

International Energy Agency (IEA) förutspår att den globala efterfrågan på LNG kommer att växa i världens totala energimix under de kommande åren, med en andel på 25 % till 2035, och är det enda fossila bränslet vars efterfrågan ökar i Danmark.

LNG-tankstationer är utbredda i Skandinavien och andra delar av Europa och ingår också i EU-kommissionens förslag om inrättande av LNG-tankstationer för bussar, lastbilar och personbilar. Detta kräver dock en utbredd efterfrågan på LNG, som för närvarande inte finns i Danmark men växer och med det nätverket av bensinstationer som kommer att erbjuda flytande naturgas för vägtransporter.

I Danmark finns det för närvarande
bensinstationer med LNG till salu

Karta över LNG-stationer i Danmark

Förteckning över tankställen för LNG i Danmark

Nyheter om bensinstationer med LNG i Danmark

Mer information om LNG-fordon i Danmark

Varför kan dessa bilar intressera dig?

nya bilar till salu

Mer information

märken