čerpací stanice v Polsku s

Čerpací stanice s LNG v Polsku v

Čerpací stanice s LNG v Polsku v
stanice-lng-polsko

Vzhledem k ekologickým vlastnostem zemního plynu roste v Polsku zájem o zkapalněný zemní plyn. Tento jev nachází uplatnění v mnoha oblastech světové ekonomiky a byl pozorován i v Polsku. LNG má mnoho výhod. Hlavní jsou ekologické a ekonomické.

Rychlý růst silniční dopravy a mnoha oblastí hospodářství nelze zastavit, a proto má zvláštní význam používání zkapalněného zemního plynu jako „čistého paliva“ ve velkých městských oblastech za účelem zlepšení stavu ovzduší a jeho destruktivní dopad na životní prostředí Polska.

Využití LNG v dopravě je nejekonomičtějším řešením ve vztahu k ostatním palivům. Využití LNG v mnoha průmyslových odvětvích je perspektivou budoucnosti, kterou je třeba rozvíjet, aby se zvýšily zdroje snižující znečištění životního prostředí. To chápou veřejné instituce v Polsku, které podporují zavádění sítě čerpacích stanic LNG v Polsku.

v Polsku v současnosti existují
čerpací stanice s LNG na prodej

Mapa čerpacích stanic s LNG v Polsku

Seznam čerpacích stanic LNG v Polsku

Novinky o čerpacích stanicích LNG v Polsku

Proč by vás tato auta mohla zajímat?

nové vozy na prodej

Více informací

značky