čerpací stanice v Maďarsku s

Čerpací stanice s LNG v Maďarsku v

Čerpací stanice s LNG v Maďarsku v
stanice-lng-madarsko

Pokračující používání zkapalněného zemního plynu (LNG) není slučitelné s cílem EU v oblasti klimatické neutrality. LNG používaný pro dopravu musí být proto co nejdříve vyřazen a nahrazen udržitelnějšími alternativami. LNG však bude pravděpodobně i nadále hrát roli v blízké budoucnosti, dočasně, kde v současnosti neexistuje žádná ekonomicky životaschopná technologie bez emisí.

Z tohoto důvodu může dlouhodobý závazek Maďarska v oblasti biopaliv učinit výrobu bio LNG důvodem pro podporu rozvoje sítě čerpacích stanic LNG v Maďarsku

Maďarská vláda podporuje instalaci odběrných míst zkapalněného zemního plynu, zatímco zásobovací síť je stále velmi malá

v Maďarsku v současnosti existují
čerpací stanice s LNG na prodej

Mapa čerpacích stanic s LNG v Maďarsku

Seznam čerpacích stanic LNG v Maďarsku

Novinky o čerpacích stanicích LNG v Maďarsku

Proč by vás tato auta mohla zajímat?

nové vozy na prodej

Více informací

značky