čerpací stanice v Dánsku s

Čerpací stanice s LNG v Dánsku v

Čerpací stanice s LNG v Dánsku v
stanice-lng-dansko

Přání zavést v Dánsku infrastrukturu pro tankování LNG, která optimalizuje energetickou účinnost životního prostředí a zároveň staví most k budoucímu využívání udržitelné zelené energie ve formě zkapalněného bioplynu, je deklarovaným účelem vláda Dánska. Navzdory skutečnosti, že LNG je fosilní palivo, nelze podceňovat jeho významné pozitivní účinky na životní prostředí.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpovídá, že celosvětová poptávka po LNG v celkovém světovém energetickém mixu v příštích letech poroste s podílem 25 % do roku 2035 a bude jediným fosilním palivem, jehož poptávka v Dánsku roste.

Čerpací stanice LNG jsou rozšířené ve Skandinávii a dalších částech Evropy a jsou také součástí návrhu Evropské komise na zřízení čerpacích stanic na LNG pro autobusy, nákladní automobily a osobní automobily. To však vyžaduje širokou poptávku po LNG, který v současnosti v Dánsku neexistuje, ale roste a s ním i síť čerpacích stanic, které budou nabízet zkapalněný zemní plyn pro silniční dopravu.

v Dánsku v současnosti existují
čerpací stanice s LNG na prodej

Mapa čerpacích stanic s LNG v Dánsku

Seznam čerpacích stanic LNG v Dánsku

Novinky o čerpacích stanicích LNG v Dánsku

Proč by vás tato auta mohla zajímat?

nové vozy na prodej

Více informací

značky