Stacje paliw w Polsce

Stacje benzynowe z LNG w Polsce

Stacje benzynowe z LNG w Polsce
stacje-lng-polska

Ze względu na ekologiczne właściwości gazu ziemnego, w Polsce rośnie zainteresowanie gazem ziemnym skroplonym. Zjawisko to znajduje zastosowanie w wielu obszarach gospodarki światowej i zostało zaobserwowane także w Polsce. LNG ma wiele zalet. Najważniejsze z nich są ekologiczne i ekonomiczne.

Nie da się zatrzymać szybkiego rozwoju transportu drogowego i wielu dziedzin gospodarki, dlatego też szczególne znaczenie w dużych aglomeracjach miejskich ma wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego jako „czystego paliwa” w celu poprawy stanu powietrza i jego destrukcyjny wpływ na środowisko Polski.

Wykorzystanie LNG w transporcie jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w stosunku do innych paliw. Wykorzystanie LNG w wielu gałęziach przemysłu to perspektywa na przyszłość, którą należy rozwijać w celu zwiększania źródeł zmniejszających zanieczyszczenie środowiska. Tak rozumieją instytucje publiczne w Polsce, które wspierają realizację sieci stacji paliw LNG w Polsce.

w Polsce są obecnie
sprzedaż stacji paliw LNG

Mapa stacji paliw LNG w Polsce

Lista stacji tankowania LNG w Polsce

Wiadomości o stacjach paliw z LNG w Polsce

Więcej informacji o pojazdach LNG w Polsce

Dlaczego te samochody mogą Cię zainteresować?

nowe samochody na sprzedaż

Więcej informacji

marki