benzinestations in italië met

ethanolstations in portugal in

Roman Frey 09:37 AM Nieuws
ethanol-tankstations-portugal

De aanwezigheid van Ethanol E85 in het vervoer in Portugal is onbekend. Het is dan ook onmogelijk om in Portugal ergens een benzinestation te vinden dat E85 aanbiedt.

Onlangs is de norm NP EN 16942:2017 gepubliceerd, die tot doel heeft nieuwe identificatiecodes te definiëren om de consument te helpen controleren of hij de juiste "alternatieve brandstof" voor zijn voertuig selecteert.

Verwacht wordt dat met deze wijziging het misleidend tanken zal ophouden te bestaan aangezien nieuwe voertuigen en alle openbare tankstations zullen moeten worden geïdentificeerd. Er zij ook op gewezen dat deze etikettering universeel zal zijn voor alle infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in Europa.

Hoewel er geen twijfel bestaat over de milieuvoordelen die E85 kan opleveren, zijn er twijfels over de ontwikkeling ervan als brandstof in Portugal. De in de gehele EU geldende verplichting om reeds met biobrandstoffen vermengde benzine te verkopen, kan op korte termijn een voorzieningsinfrastructuur tot stand brengen.

Kaart van ethanol e85 tankstations in portugal

Lijst van ethanol e85 tankstations in portugal

BRANDADDRESSCOUNTYZIP-CITY
LisboaOportoBragaCoimbra

Nieuws over ethanol tankstations in portugal

10 februari 2021. Een Portugese start-up wil de productie van tweede generatie bio-ethanol leiden

De start-up Stex werd onderscheiden met de Born from Knowledge (BfK) awards, toegekend door het National Innovation Agency of Portugal (ANI), in de 7e editie van de Agricultural Credit Award for Entrepreneurship and Innovation. Stex ontwikkelt groene technologieën voor de productie van vloeibare biobrandstoffen uit afval. Stex exploiteert een proeffabriek binnen de faciliteiten van de eenheid Bio-energie en bioraffinage van het National Energy and Geology Laboratory (LNEG) en is van plan een bioraffinaderij op te starten op het Iberisch schiereiland voor de productie van bio-ethanol en andere producten uit lignocellulosematerialen.

Het innovatieve proces van Stex vertrekt niet van suikers (dominante technologie in Brazilië) of koolhydraten (technologieën uit Europa en de VS). De oplossing van Stex is gebaseerd op de omzetting van bos-, landbouw- of stadsafval in bio-ethanol. Klanten van Stex zijn brandstofdistributeurs, die onder RED II minimaal 0,2% bio-ethanol in hun producten moeten verwerken in 2022, 1% in 2025 en 3,5% in 2030.

Hoe kan ik ethanol tanken in portugal

Meer informatie over ethanolvoertuigen in portugal

Waarom zou je geïnteresseerd zijn in ethanol?

Nieuwe H2 voertuigen te koop

Meer artikelen over ethanol

Merken met ethanol