waar alternatieve brandstoffen tanken?

Eco-voertuigen op de markt in

Roman Frey 09:25 AM Nieuws

Het wegvervoer is een belangrijke factor voor de sociale en economische ontwikkeling en de samenhang tussen verschillende gebieden. De tegenhanger daarvan is echter een hoog energieverbruik en een hoge uitstoot van broeikasgassen, alsmede het veroorzaken van congestie op het wegennet en een hoog ongevallenpercentage.

Reizigers kunnen profiteren van de voordelen van het wegvervoer en de negatieve effecten ervan aanzienlijk verminderen door een paar eenvoudige tips te volgen om schonere voertuigen te kiezen, efficiënter te rijden of alternatieven voor de personenauto te gebruiken. In de meeste gevallen zullen deze acties ook geld besparen en het milieu verbeteren.

De laatste jaren zijn benzine- en dieselvoertuigen veel schoner geworden wat betreft de uitstoot van luchtkwaliteit, d.w.z. verontreinigende stoffen die de menselijke gezondheid aantasten. Ook het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot van voertuigen die op conventionele brandstoffen rijden zijn verbeterd, zij het minder sterk. Veel van de vorderingen, zoals downsizing, katalysatoren of de effecten van elektrische apparatuur en airconditioning, gelden ook voor voertuigen op alternatieve brandstof en hybride technologie.

LPG

GNC

E85

Waterstof