benzinestations in belgie met

ethanolstations in belgie in

Roman Frey 09:37 AM Nieuws
ethanol-tankstations-belgie

E85 Ethanol begint in België op de markt te komen vanwege de onmiskenbare milieu- en economische voordelen die het biedt.

Ethanol E85 is een mengsel van benzine (15%) en ethanol (85%), geproduceerd op basis van plantaardige grondstoffen, ook bekend als ethylalcohol of alcohol, is een vluchtige, brandbare, kleurloze vloeistof met de moleculaire formule C2H5OH. In België wordt ethanol ook wel super-ethanol genoemd. Hernieuwbare ethanol" wordt geproduceerd uit landbouwgrondstoffen, zoals granen en suikerbieten, en uit afval en residuen zoals stro; "synthetische ethanol" wordt geproduceerd als bijproduct van de ethyleenproductie met gebruikmaking van fossiele grondstoffen.

Hernieuwbaar ethanol zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de Belgische energie- en klimaatdoelstellingen tot 2030. Een van de belangrijkste factoren die de potentiële bijdrage van hernieuwbaar ethanol tot het koolstofvrij maken van het wagenpark beperken, is de mate waarin ethanol in benzine wordt bijgemengd. Een mogelijkheid om dit probleem op te lossen is de standaardisering en het gebruik van ethanolmengsels van gemiddeld niveau in benzine, zoals een E20-kwaliteit waarin ethanol (tot 20% volume) en/of andere zuurstofhoudende verbindingen (zoals ETBE) kunnen worden gebruikt. Uit de werkzaamheden van de afgelopen vijf jaar is gebleken dat hogere percentages een geldige optie zijn voor het bijmengen van ethanol in benzine.

Een nieuw EU-verslag onderstreept de aanhoudende afhankelijkheid van Europa van fossiele brandstoffen voor vervoer en bevestigt het belang van biobrandstoffen op plantaardige basis als hernieuwbare energiebron die deze brandstoffen gemakkelijk kan vervangen.

In België zijn er projecten voor de bouw van tankstations die ethanol, e85 of e100 leveren.

Kaart van ethanol e85 tankstations in belgie

Lijst van ethanol e85 tankstations in belgie

ETHANOL E85 WORDT MOMENTEEL UITGEVOERD IN BELGI MET TALRIJKE PROJECTEN IN UITVOERING

Nieuws over ethanol tankstations in belgie

27 augustus 2021. Superethanol of E85, een mengsel van SP95-benzine, ethanol en biobrandstof, wordt binnenkort erkend als officiële brandstof in België. Deze ecologische en hernieuwbare brandstof, die sinds 2007 in Frankrijk op de markt wordt gebracht, is vrijgesteld van belastingen en wordt verkocht voor ongeveer 0,7 euro.

Helaas zal de FOD Financiën, uiteraard niet geïnspireerd door ecologie, u belasten als benzine. In totaal zullen de bijzondere belastingen ongeveer 0,6 euro per liter bedragen, wat de prijs van deze brandstof op ongeveer 2,2 euro/liter brengt. Bovendien vereist het gebruik ervan een extra elektronische besturingseenheid die enkele honderden euro's kost en een extra verbruik van ongeveer 20% vertegenwoordigt. Oliemaatschappijen moeten investeren in nieuwe reservoirs en pompen bij tankstations. Superethanol is dus al dood voordat het in ons land op de markt is gebracht.
22 augustus 2019. Er zullen binnenkort meer benzinestations in België zijn die alternatieven voor conventionele brandstof zullen kunnen verkopen - gepresenteerd als een groenere en goedkopere optie - nadat de energieautoriteiten een koninklijk besluit hebben goedgekeurd.

Het decreet zal het kader definiëren voor Belgische tankstations om E85-bio-ethanol te verkopen, een brandstof die voor 85% uit biomassa en 15% uit benzine bestaat en waarmee chauffeurs kunnen tanken voor ongeveer de helft van de prijs van conventionele benzine.

Hoe kan ik ethanol tanken in belgie

Meer informatie over ethanolvoertuigen in belgie

Waarom zou je geïnteresseerd zijn in ethanol?

Nieuwe H2 voertuigen te koop

Meer artikelen over ethanol

Merken met ethanol