benzinestations in portugal met

CNG-tankstations in portugal in

Roman Frey 09:37 AM Nieuws
cng-tankstations-portugal

De afgelopen jaren heeft Portugal een energiebeleid gevoerd dat is gebaseerd op verbetering van de energie-efficiëntie en bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen als instrument om de klimaatverandering aan te pakken, de afhankelijkheid van externe energie te verminderen en bij te dragen tot de continuïteit van de energievoorziening.

Daartoe stelt de Portugese regering de minimumeisen vast voor de invoering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder onder meer CNG-tankstations, die moeten worden gedefinieerd door de verplichte vaststelling van nationale beleidskaders, alsmede gemeenschappelijke technische specificaties voor dergelijke tankstations en informatie-eisen voor de gebruikers.

Dus omvat dit nationale actiekader een beoordeling van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling van de markt voor alternatieve brandstoffen in de vervoersector in Portugal en de ontwikkeling van de geplande infrastructuren, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de grensoverschrijdende continuïteit, en zullen nationale doelstellingen en streefcijfers voor de totstandbrenging van dergelijke infrastructuren, met name op het gebied van aardgas, worden vastgesteld, alsmede de maatregelen die nodig zijn om de verwezenlijking ervan te waarborgen.

Het gebruik van aardgas voor voertuigen, CNG, kan zowel economische als milieubesparingen opleveren. De kosten van aardgas zijn aanzienlijk lager dan die van conventionele brandstoffen (diesel en benzine) en aardgas heeft door zijn eigenschappen een schone verbranding. Op milieugebied zijn de emissies van deze alternatieve brandstof, in vergelijking met die van traditionele brandstoffen, ook lager. Zo is de afgelopen jaren in Portugal een wettelijk kader vastgesteld om het gebruik van aardgas als alternatief voor conventionele brandstoffen in de vervoersector te bevorderen.

De infrastructuur voor de levering van aardgasvoertuigen in Portugal is nog in ontwikkeling. Eind 2015 waren er 6 CNG-tankstations beschikbaar voor het publiek.

Heden ten dage heeft het netwerk van CNG-tankstations in Portugal zich ontwikkeld en groeit het gestaag, hoewel het aantal tankpunten nog laag is in vergelijking met andere Europese landen

Zo zijn er momenteel 16 CNG-tankstations in Portugal open voor het publiek, en staan er nog enkele tientallen op stapel.

Kaart van CNG-tankstations in portugal

Lijst van CNG-tankstations in portugal

NAMEADDRESSCITY
GALPA4 IP4Km3,2e4,1-SCUT Grande Porto,Lanço Sendim, 4460-739Leça do Balio
DOUROGASR. Estr. Nacional Nº1 1711, 4535-214Mozelos
DOUROGASLugar de Urjais, 5370-132Vila Flor
GALPN3 Km 8,966, 2050-000Azambuja
DOUROGASQ.ta da Mendanha, 2580-491Carregado
DOUROGASRua José Malhoa, Bairro Casal do Monte Lote 16, 2660-699Santo António dos Cavaleiros
DOUROGASEstr. do Caia, 7350-443Elvas
DOUROGASQ.ta da Marquesa IVPalmela
DOUROGASRua José Malhoa n 1Loures
DOUROGASQuinta da MedanhaCarregado
DOUROGASA25Vilar Formoso
DOUROGASM603Mirandela
DOUROGASRua do CoutoEscariz
Transportes UrbanosRua Quinta de Santa Maria MaximinosBraga
DOUROGASR. Eng. Luís Delgado dos SantosPorto
DOUROGASA41Maia

Nieuws over CNG-tankstations in portugal

Meer informatie over CNG-prijzen in portugal

Waarom bent u geïnteresseerd in CNG?

Nieuwe CNG-modellen op gecomprimeerd aardgas te koop

Meer over gecomprimeerd aardgas CNG

CNG-merken