Tankstations in Polen

hvo100-tankstations in Polen in

hvo100-tankstations in
hvo100-tankstations-polen

Polen heeft een rijke traditie op het gebied van biobrandstoffen voor vervoer; al vóór de Tweede Wereldoorlog werden in Polen niet-fossiele brandstoffen in het vervoer gebruikt. Vandaag zijn de beginselen voor de ontwikkeling en exploitatie van infrastructuur voor tankstations die zijn ontworpen voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer in Polen, vastgesteld in de wet van 11 januari 2018 inzake alternatieve brandstoffen, die uitvoering geeft aan EU-Richtlijn 2014/94/EU betreffende de invoering van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder HVO100.

De doelstellingen en ondersteunende instrumenten voor de ontwikkeling van de markt en de infrastructuur voor HVO100 gebruikt in het wegvervoer en het zeevervoer, zijn vervat in het door de Poolse regering goedgekeurde nationale beleidskader voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. In dit verband spelen gehydrogeneerde plantaardige oliën (HVO) een steeds belangrijkere rol, omdat zij een grondstof met een enorm potentieel vormen, waarvoor geen bijmengingsgrens geldt en die derhalve boven de tot dusver vastgestelde technische normen aan vloeibare brandstoffen kan worden toegevoegd.

Volgens gegevens van het nationale centrum voor landbouwsteun werd de productie van biocomponenten in Polen in 2021 door 24 bedrijven uitgevoerd. Drie van deze entiteiten houden zich bezig met de produktie van HVO (één van hen, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., heeft drie fabrieken). De totale productiecapaciteit van deze biocomponent in Polen, zoals opgegeven door de producenten, bedraagt 417 000 ton (540 miljoen liter) en is meer dan het dubbele van de capaciteit die begin 2020 was opgegeven

In Polen is HVO reeds te vinden in tankstations in het hele land, maar altijd gemengd met diesel, hoewel Orlen, de belangrijkste Poolse exploitant van tankstations, reeds heeft verklaard van plan te zijn HVO100 op de markt te gaan brengen.

Kaart van hvo100-tankstations in Polen

Lijst van hvo100-tankstations in Polen

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nieuws over tankstations met HVO100 in Polen

1 oktober 2021. PKN Orlen heeft goedkeuring gekregen van de raad van bestuur voor de bouw van een hydrogeneringseenheid voor plantaardige olie in de productiefaciliteit in Plock. Het zal medio 2024 in productie gaan en zal ongeveer 600 miljoen zloty kosten.

De HVO-installatie moet de toepassing mogelijk maken van een technologie op industriële schaal voor de hydrogenering van koolzaadolie, frituurolie (UCO) of een mengsel daarvan. Het eindproduct zal worden gebruikt als additief voor diesel- of JET-vliegtuigbrandstof.

De luchtvaartbiobrandstof die in de HVO-fabriek wordt geproduceerd uit UCO, dat wil zeggen uit gebruikte vetten, zal voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld voor SAF (sustainable plane fuel), dat wil zeggen dat deze minder CO2 zal uitstoten dan de huidige gebruikte brandstoffen.

Meer informatie over hvo100-voertuigen in Polen

Waarom zou u geïnteresseerd zijn in de hvo100?

HVO Nieuws

Meer over biobrandstoffen

hvo100-merken