Tankstations in Japan

hvo100-tankstations in Japan in

hvo100-tankstations in
hvo100-tankstations-japan

In de komende jaren zal het interessant zijn om te zien of alle geplande HVO-projecten in Japan werkelijkheid worden. Terzelfder tijd moeten echter verdere mededelingen worden gedaan over geplande investeringen van het HVO in het land. Het is zeker een land om de komende jaren in het oog te houden, aangezien de grondstoffen op basis van afval enorm blijven en Japan de sterke ambitie heeft om zijn aandeel in de wereldmarkt voor biobrandstoffen te vergroten.

De levering van HVO100 aan tankstations zal echter grotendeels afhangen van de snelheid waarmee de nieuwe Japanse fabrieken hun volledige of bijna volledige productiecapaciteit kunnen bereiken. HVO-eenheden moeten, vanwege de relatief hoge CAPEX-kosten, de volledige productiecapaciteit van de installatie benutten om rendabel te zijn.

In het licht van nieuwe wetgeving in het land, die meer druk legt op broeikasgasemissiereducties van biobrandstoffen, zullen HVO-producenten gedwongen worden een hoger percentage residuen in hun grondstof op te nemen om concurrerend te zijn.

In Japan is de mogelijkheid om HVO aan te kopen alleen weggelegd voor particuliere wagenparken en is het aanbod bij openbare tankstations zeer moeilijk te contracteren.

Kaart van hvo100-tankstations in Japan

Lijst van hvo100-tankstations in Japan

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nieuws over tankstations met HVO100 in Japan

Meer informatie over hvo100-voertuigen in Japan

Waarom zou u geïnteresseerd zijn in de hvo100?

HVO Nieuws

Meer over biobrandstoffen

hvo100-merken