Tankstations in Zwitserland

hvo100-tankstations in Zwitserland in

hvo100-tankstations in
hvo100-tankstations-zwitserland

Zoals in de standpuntnota van het Zwitserse Federale Energiebureau (FOE) wordt gesteld, is de prioriteit een zo rationeel en zuinig mogelijk gebruik van energie. In de biomassastrategie van de federale regering wordt prioriteit gegeven aan voedselproductie boven het gebruik van biomassa voor energie. Voorts blijft het Zwitserse federale energiebureau vasthouden aan het beginsel dat het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden niet mag leiden tot de directe of indirecte verdringing van de voedselproductie of de biodiversiteit, noch in Zwitserland, noch in het buitenland.

Een andere stimulans is de belastingvrijstelling voor hernieuwbare brandstoffen, zoals HVO, in Zwitserland sinds 1 juli 2008, op voorwaarde dat zij aan minimale sociale en ecologische eisen voldoen. Criteria zijn onder meer vermindering van de CO2-uitstoot en milieuschade, behoud van het bos en de biodiversiteit, en inachtneming van indirecte effecten.

Waterstofbehandelde plantaardige oliën (HVO) zijn plantaardige oliën die in koolwaterstoffen worden omgezet door een katalytische reactie met waterstof (hydrogenering). Door dit proces worden de eigenschappen van plantaardige oliën aangepast aan die van fossiele brandstoffen (vooral diesel), zodat zij deze als mengsel kunnen aanvullen of volledig vervangen.

Er zijn verschillende plaatsen in Zwitserland waar HVO 100 verkrijgbaar is, maar op het ogenblik wordt het verkocht aan particuliere vloten en niet aan het grote publiek.

Kaart van hvo100-tankstations in Zwitserland

Lijst van hvo100-tankstations in Zwitserland

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nieuws over tankstations met HVO100 in Zwitserland

13 juli 2021. Swiss International Air Lines (SWISS) heeft in samenwerking met verschillende partners de eerste end-to-end logistieke keten opgezet voor het importeren van HVO naar Zwitserland. Dit maakt SWISS de eerste commerciële luchtvaartmaatschappij die HVO gebruikt voor haar lijnvluchten vanuit Zwitserland.

Dankzij nieuwe douanevoorschriften kan vanaf 1 juli 2021 vliegtuigbrandstof met een hernieuwbare component worden geïmporteerd en gebruikt in Zwitserland. De eerste HVO-levering van SWISS is genoeg om meer dan 175 korteafstandsvluchten van brandstof te voorzien. De HVO wordt op de luchthaven van Zürich getankt via het conventionele tanksysteem. HVO is Jet A-1-gecertificeerd en kan worden gebruikt als fossiele brandstof voor alle soorten vliegtuigen zonder dat er aanpassingen aan het vliegtuig of de motoren nodig zijn.

Meer informatie over hvo100-voertuigen in Zwitserland

Waarom zou u geïnteresseerd zijn in de hvo100?

HVO Nieuws

Meer over biobrandstoffen

hvo100-merken