Stacje paliw w Irlandii

Stacje benzynowe z LNG w Irlandii

Stacje benzynowe z LNG w Irlandii
stacje-lng-irlandia

Irlandzki Departament Środowiska, Klimatu i Komunikacji (DECC) przeprowadził konsultacje rządowe w celu przeglądu bezpieczeństwa dostaw energii z irlandzkich systemów gazu ziemnego, a DECC zaprosił wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia komentarzy i dowodów na temat szerokiego zakresu opcji, które można zastosować w celu wsparcia bezpieczeństwa dostaw gazu w Irlandii poprzez ustalenie potrzeby zapewnienia dodatkowej zdolności w zakresie importu gazu ziemnego.

W związku z tym i innymi doniesieniami Irlandia planuje budowę obiektu do transportu LNG, który umożliwiłby wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego w Irlandii, inicjując tym samym możliwość stworzenia sieci punktów tankowania LNG w Hiszpanii

Irlandzki Urząd ds. Zrównoważonej Energii (SEAI) sugeruje, że bezpieczeństwo energetyczne można wzmocnić poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i lokalne dostawy energii odnawialnej, w przypadku których szerokie wdrożenie biogazu mogłoby prowadzić do dostaw odnawialnego BioLNG

w Irlandii są obecnie
sprzedaż stacji paliw LNG

Mapa stacji paliw LNG w Irlandii

Lista stacji tankowania LNG w Irlandii

Wiadomości o stacjach paliw z LNG w Irlandii

Więcej informacji o pojazdach LNG w Irlandii

Dlaczego te samochody mogą Cię zainteresować?

nowe samochody na sprzedaż

Więcej informacji

marki