Stacje paliw w Hiszpanii

Stacje benzynowe z LNG w Hiszpanii

Stacje benzynowe z LNG w Hiszpanii
stacje-lng-hiszpania

Hiszpania jest krajem europejskim z największą liczbą terminali regazyfikacyjnych gazu ziemnego, dzięki czemu ma jedne z najbardziej zróżnicowanych i niezawodnych dostaw gazu ziemnego na świecie. Zakłady regazyfikacji są jedną z głównych bram do hiszpańskiego systemu gazu ziemnego i kluczową platformą na światowym rynku LNG.

Rząd Hiszpanii zdecydowanie zobowiązał się do wprowadzenia LNG jako alternatywy dla transportu drogowego i obecnie realizowanych jest wiele projektów w tym zakresie, takich jak europejski projekt Blue LNG Corridors, który jest inicjatywą mającą na celu promowanie gazu ziemnego w samochodach ciężarowych w niektórych europejskich przewozach towarowych korytarze. Uczestniczy w nim 27 firm i stowarzyszeń z 11 różnych krajów. Jego celem jest konsolidacja wiedzy branżowej i zgromadzenie interesariuszy w rozwoju pojazdów na gaz ziemny i infrastruktury LNG w celu rozwoju kluczowych korytarzy w Europie. Planowana jest instalacja 14 stacji LNG (lub kombinacji LNG i CNG), a stacja Santa Perpetua jest pierwszą stacją w Hiszpanii, która jest częścią projektu Blue Corridors LNG.

Skroplony gaz ziemny w Hiszpanii przeżywa boom w sektorze transportowym, ponieważ wykorzystanie gazu jako paliwa do ciężarówek i samochodów ciężarowych ma pozytywny wpływ na środowisko: zmniejsza emisję tlenków azotu (NOx) o 80-85% , tlenków siarki (SOx) w prawie 100% i cząstek podczas hamowania w 95%. Emituje również o 20% mniej dwutlenku węgla (CO2) i ogranicza hałas.

Sieć stacji paliw LNG w Hiszpanii jest jedną z największych w Europie, zapewniając bezpieczeństwo dostaw firmom transportowym, które każdego dnia stawiają na paliwo alternatywne o wielu zaletach

w Hiszpanii są obecnie
sprzedaż stacji paliw LNG

Mapa stacji paliw LNG w Hiszpanii

Lista stacji tankowania LNG w Hiszpanii

Wiadomości o stacjach paliw z LNG w Hiszpanii

Więcej informacji o pojazdach LNG w Hiszpanii

Dlaczego te samochody mogą Cię zainteresować?

nowe samochody na sprzedaż

Więcej informacji

marki