Stacje paliw w Rosji

Stacje benzynowe z LNG w Rosji

Stacje benzynowe z LNG w Rosji
stacje-lng-rosja

Rozwój rynku drogowego transportu towarowego w Rosji w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przepływ produktów przemysłowych jest dziś jednym z najpilniejszych zadań. Rząd rosyjski uważa, że ​​jego rozwiązanie można wznieść na nowy poziom poprzez szersze wykorzystanie nowoczesnych i ekonomicznych paliw. Jednym z najbardziej obiecujących obszarów inicjatyw rządowych w tym obszarze jest rozwój sieci stacji tankowania LNG.

Jednym z głównych czynników ograniczających rozwój transportu drogowego w Rosji są wysokie koszty przewozów dalekobieżnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, których udział w strukturze drogowego transportu towarowego będzie odgrywał decydującą rolę. Istotnym rozwiązaniem tego problemu jest rozwój infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie ekonomicznych paliw, zwiększającej autonomię transportu towarowego bez konieczności tankowania. Wymagania te w pełni spełnia LNG, którego wykorzystanie jako paliwa jest powszechne w Rosji przy dużym natężeniu drogowego ruchu towarowego.

Jak już wspomniano, jedyną poważną przeszkodą w aktywnym rozpowszechnianiu wykorzystania LNG jest niewielka liczba stacji paliw, biorąc pod uwagę wielkość Rosji. Jednakże w ostatnich latach poczyniono w tej dziedzinie znaczny postęp. Główni gracze na rynku paliw zaczęli poważnie podchodzić do problemu, zdając sobie sprawę, że rozwój stacji tankowania LNG jest ważnym elementem rozwoju rynku przewozów pasażerskich i towarowych w Rosji.

w Rosji są obecnie
sprzedaż stacji paliw LNG

Mapa stacji paliw LNG w Rosji

Lista stacji tankowania LNG w Rosji

Wiadomości o stacjach paliw z LNG w Rosji

Więcej informacji o pojazdach LNG w Rosji

Dlaczego te samochody mogą Cię zainteresować?

nowe samochody na sprzedaż

Więcej informacji

marki