Servicestationer i Spanien

LNG Stationer i Spanien.

Roman Frey 09:25 AM Nyheder
lng-tankstationer-spanien

Spanien er det europæiske land med det største antal naturgasgenforgasningsterminaler og har derfor en af ​​de mest diversificerede og pålidelige naturgasforsyninger i verden. Genforgasningsanlæg er en af ​​de vigtigste indgange til det spanske naturgassystem og en nøgleplatform på det globale LNG-marked.

Spaniens regering har forpligtet sig til LNG som et alternativ til vejtransport, og der er mange projekter i gang i denne henseende, såsom det europæiske projekt Blue LNG Corridors, som er et initiativ til at fremme naturgas i lastbiler i visse europæiske godstransporter korridorer. 27 virksomheder og foreninger fra 11 forskellige lande deltager i det. Dens mål er at konsolidere branchekendskab og samle interessenter i udviklingen af ​​naturgaskøretøjer og LNG-infrastruktur for at udvikle nøglekorridorer i Europa. Installationen af ​​14 LNG-stationer (eller en kombination af LNG og CNG) er planlagt, og Santa Perpetua-stationen er den første station i Spanien, der er en del af Blue Corridors LNG-projektet.

Flydende naturgas i Spanien boomer i transportsektoren, fordi brugen af ​​gas som brændstof til lastbiler og tunge biler har en positiv indvirkning på miljøet: det reducerer nitrogenoxid (NOx) emissioner med 80-85 % , de af svovloxider (SOx) i næsten 100% og dem af partikler under bremsning i 95%. Det udleder også 20 % mindre kuldioxid (CO2) og reducerer støjforurening.

Netværket af LNG-servicestationer i Spanien er et af de største i Europa og giver forsyningssikkerhed til transportvirksomheder, der hver dag satser mere på et alternativt brændstof med mange fordele

I Spanien er der pt
tankstationer med LNG til salg

Kort over LNG tankstationer i Spanien

Liste over LNG tankstationer i Spanien

Nyheder om LNG tankstationer i Spanien

Hvorfor kunne disse biler interessere dig?

nye biler til salg

Mere information

mærker