Bensinstasjoner i Spania

Bensinstasjoner med LNG i Spania i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-spania

Spania er det europeiske landet med det største antallet gjenforgassingsterminaler for naturgass, og har derfor en av de mest diversifiserte og pålitelige naturgassforsyningene i verden. Regassifiseringsanlegg er en av hovedinnfallsportene til det spanske naturgasssystemet og en nøkkelplattform i det globale LNG-markedet.

Spanias regjering har forpliktet seg til LNG som et alternativ for veitransport, og det er mange prosjekter på gang i denne forbindelse, for eksempel det europeiske prosjektet Blue LNG Corridors, som er et initiativ for å fremme naturgass i lastebiler i visse europeiske godstransporter. korridorer. 27 bedrifter og foreninger fra 11 forskjellige land deltar i den. Målet er å konsolidere bransjekunnskap og bringe sammen interessenter i utviklingen av naturgasskjøretøyer og LNG-infrastruktur for å utvikle nøkkelkorridorer i Europa. Installasjonen av 14 LNG-stasjoner (eller en kombinasjon av LNG og CNG) er planlagt og Santa Perpetua-stasjonen er den første stasjonen i Spania som er en del av Blue Corridors LNG-prosjektet.

Flytende naturgass i Spania blomstrer i transportsektoren fordi bruk av gass som drivstoff for lastebiler og tunge biler har en positiv innvirkning på miljøet: det reduserer utslippene av nitrogenoksid (NOx) med 80-85 % , de av svoveloksider (SOx) i nesten 100 % og de av partikler under bremsing i 95 %. Den slipper også ut 20 % mindre karbondioksid (CO2) og reduserer støyforurensning.

Nettverket av LNG-bensinstasjoner i Spania er et av de største i Europa, og gir forsyningssikkerhet til transportselskaper som hver dag satser mer på et alternativt drivstoff med mange fordeler

I Spania er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Spania

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Spania

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Spania

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker