ceny paliw alternatywnych w Belgia

Cena LPG w Belgia w

Cena LPG w Belgia w
ceny-lpg-autogaz-belgia

Głównymi produktami naftowymi sprzedawanymi konsumentom końcowym są paliwa komunikacyjne, w tym samochodowy LPG. W Belgii cena każdego produktu naftowego jest ograniczona. Nie wolno zatem sprzedawać po cenie wyższej niż ustalona cena maksymalna.

Cena maksymalna jest obliczana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między państwem belgijskim a Belgian Petroleum Federation (BPF), która jest oficjalnym przedstawicielem głównych spółek naftowych prowadzących działalność w zakresie rafinacji, marketingu, dystrybucji i magazynowania w Belgii. Belgijska Federacja Paliw (BPF) jest oficjalnym przedstawicielem głównych firm naftowych działających w dziedzinie rafinacji i dystrybucji w Belgii.

Dyrekcja Generalna ds. Energetyki Gospodarki Żywnościowej oblicza ceny maksymalne dla produktów gotowych, takich jak samochodowy LPG, zgodnie z postanowieniami umowy.

Maksymalne ceny LPG ustalone przez rząd belgijski dla stacji paliw niekoniecznie są ostateczną ceną sprzedaży płaconą przez konsumenta końcowego. Sprzedawcy LPG zazwyczaj udzielają rabatu od ceny maksymalnej, a sprzedawcy są zobowiązani do umieszczenia rabatu na cenie maksymalnej.

Średnia cena LPG Autogaz w Belgia w

Średnia cena LPG Autogaz w Belgia w roku wynosi

€/litr

Historia cen LPG Autogaz Średnie ceny w Belgia

Cennik stacji paliw w Belgia

Wiadomości o cenach LPG w Belgia

Więcej informacji na temat cen autogazu w Belgia

Dlaczego powinieneś zainteresować się LPG?

Nowe modele LPG na sprzedaż

Więcej o samochodach na propan

Marki LPG