priser på alternativa bränslen i Belgien

Priset på LPG i Belgien i

Priset på LPG i Belgien i
priserna-lpg-belgien

De viktigaste oljeprodukterna som säljs till slutkonsumenter är drivmedel för mobilitet, inklusive fordonsgas. I Belgien finns det ett tak för priset på varje oljeprodukt. Det är därför inte tillåtet att sälja till ett högre pris än det högsta fastställda priset.

Maxipriset beräknas enligt bestämmelserna i avtalet mellan den belgiska staten och Belgian Petroleum Federation (BPF), som är den officiella företrädaren för de viktigaste oljebolagen som är verksamma inom raffinering, marknadsföring, distribution och lagring i Belgien. Belgian Petroleum Federation (BPF) är den officiella representanten för de största oljebolagen som är verksamma inom raffinering och distribution i Belgien.

Generaldirektoratet för energi vid FPS Ekonomi beräknar maximipriserna för färdiga produkter, t.ex. fordonsgas, i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

De maximala gasolpriser som den belgiska regeringen har fastställt för tankstationer är inte nödvändigtvis det slutliga försäljningspris som betalas av slutkonsumenten. LPG-försäljare beviljar vanligtvis en rabatt på maximipriset och är skyldiga att ange rabatten på maximipriset.

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Belgien i

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Belgien i är

euro/liter

Historiskt genomsnittligt pris på gasol i Belgien

Prislista per bensinstation i Belgien

Nyheter om priset på gasol i Belgien

Mer information om priserna på autogas i Belgien

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken