Bensinstasjoner i Nederland

Bensinstasjoner med LNG i Nederland i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-nederland

I 1970 ble det største gassfeltet i Europa oppdaget i Slochteren (NL). I løpet av få år ble Nederland en stor produsent og bruker av naturgass og en kraftig gassindustri ble opprettet. Nederlenderne ble leverandører av naturgass til store deler av Nordvest-Europa. I årene som kommer vil den største utfordringen være å opprettholde nederlandsk naturgassproduksjon på akseptable nivåer.

Biogass kan bidra til en bærekraftig gassforsyning. For øyeblikket er mengden bioLNG produsert i Nederland liten, men regjeringen oppmuntrer til utvikling gjennom energiinnovasjon og subsidier for bioLNG-produksjon. Den behandlede bioLNG kan brukes i landets eksisterende nettverk av LNG-stasjoner. Lavt for å erstatte tradisjonell LNG. For å sikre bærekraftig produksjon får biogassprodusenter spesielle sertifikater

Nederland er på tampen av en stor endring i naturgassforsyningen. Gate LNG-terminalen er nå operativ og leverer gass til LNG-fyllestasjonsnettverket. Motorer som drives av LNG slipper ut mindre CO2 og knapt noen SOx, NOx og partikler sammenlignet med motorer som drives av diesel. Flere selskaper har begynt å markedsføre LNG som transportdrivstoff da det kan oppfylle de strengeste utslippskravene for både lastebiltransport og sjøtransport. Av alle disse grunnene forventes det at antallet LNG-tankepunkter i Nederland vil øke i årene som kommer for å kunne dekke den økende etterspørselen etter LNG.

I Nederland er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Nederland

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Nederland

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Nederland

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker