Stacje w Indie

Stacje HVO100 w Indie w

Stacje HVO100 w Indie w
stacje-hvo100-indie

Większość obecnych szacunków wskazuje, że do 2028 roku Indie będą najludniejszym krajem świata, a im większa populacja, tym większe zapotrzebowanie na transport. Rząd Indii bardzo poważnie rozważa potrzebę włączenia HVO100 do swojej mieszanki paliw transportowych.

HVO okazuje się sukcesem i na całym świecie powstają zakłady produkcyjne przede wszystkim poprzez przekształcenie istniejących rafinerii ropy naftowej w biorafinerie HVO. Problemem tego rynku jest fakt, że komercyjne rafinerie oleju roślinnego na dużą skalę opierają się na oleju palmowym jako najczęstszym surowcu, którego uprawa jest uważana za szkodliwą dla środowiska. W Indiach nie ma zakładu HVO, ale Indian Oil Corporation badała współprzetwarzanie olejów niejadalnych i odpadowych olejów kuchennych, UCO, w rafineriach ropy naftowej. W tej technologii nie ma potrzeby zakładania nowej jednostki przetwórczej typu green field, a jedynie wymagane są niewielkie modyfikacje w istniejącej instalacji do przerobu ropy.

W celu włączenia do głównego nurtu polityki m.in. HVO100, w maju 2018 r. indyjski gabinet zatwierdził nową politykę dotyczącą biopaliw, a w czerwcu 2018 r. polityka ta została notyfikowana. Celem polityki jest umożliwienie dostępności biopaliw na rynku indyjskim i w tym celu zaproponowała ona 5% cel mieszania HVO w oleju napędowym do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, polityka zaleca m.in. utworzenie biorafinerii drugiej generacji (2G) oraz rozwój nowych technologii przetwarzania na biopaliwa.

W Indiach planowane są pierwsze projekty sieci stacji tankowania HVO100, choć realizacja jest jeszcze marginalna.

Mapa stacji tankowania HVO100 we Indie

Lista stacji tankowania HVO100 we Indie

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Wiadomości o cenach HVO100 w Indie

Wiadomości o stacjach paliw HVO100 w Indie

Dlaczego miałbyś być zainteresowany hvo100?

Aktualności HVO100

Więcej informacji o biopaliwach

Marki HVO100