Čerpacie stanice v Dánsku

Čerpacie stanice s LNG v Dánsku

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cerpacie-stanice-lng-dansko

Túžba zaviesť v Dánsku infraštruktúru na tankovanie LNG, ktorá optimalizuje energetickú efektívnosť životného prostredia a zároveň stavia most k budúcemu využívaniu udržateľnej zelenej energie vo forme skvapalneného bioplynu, je stanoveným cieľom dánska vláda. Napriek tomu, že LNG je fosílne palivo, netreba podceňovať jeho výrazné pozitívne účinky na životné prostredie.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) predpovedá, že celosvetový dopyt po LNG bude v najbližších rokoch rásť v celkovom energetickom mixe sveta s podielom 25 % do roku 2035 a bude jediným fosílnym palivom, ktorého dopyt v Dánsku rastie.

Čerpacie stanice LNG sú rozšírené v Škandinávii a iných častiach Európy a sú tiež súčasťou návrhu Európskej komisie o zriadení čerpacích staníc LNG pre autobusy, nákladné autá a osobné autá. To si však vyžaduje široký dopyt po LNG, ktorý v súčasnosti v Dánsku neexistuje, ale rastie a s ním aj sieť čerpacích staníc, ktoré budú ponúkať skvapalnený zemný plyn pre cestnú dopravu.

v Dánsku v súčasnosti existujú
čerpacie stanice s LNG na predaj

Mapa čerpacích staníc s LNG v Dánsku

Zoznam čerpacích staníc LNG v Dánsku

Novinky o čerpacích staniciach s LNG v Dánsku

Prečo by vás tieto autá mohli zaujímať?

nové autá na predaj

Viac informácií

značky