kde natankovať alternatívne palivá

Predám nové autá s LPG v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
vozidla-lpg

Napriek tomu, že drvivú väčšinu áut, ktoré jazdia po celom svete, sú benzínové autá, Otto cyklus, s následnou úpravou tak, aby mohli využívať aj skvapalnený plyn ako palivo, sortiment áut ponúkaný značkami s už zabudovanou výbavou na LPG je početné, takže sa dá očakávať, že počet vozidiel ponúkaných na trhu bude naďalej rásť

V prípade turistických vozidiel to budú vždy dvojpalivové vozidlá, ktoré budú mať možnosť používať benzín a skvapalnený plyn podľa vôle vodiča, ale v určitých prípadoch existujú vozidlá ponúkané určitými spoločnosťami, ktoré využívajú kombináciu Diesel so skvapalneným plynom

vozidla-lpg
Auto s LPG nielenže menej znečisťuje životné prostredie, ale je aj lacnejšie a má väčšiu autonómiu ako vozidlo len s klasickým palivom. Teraz, keď sa otvárajú úplne obnoviteľné alternatívy výroby skvapalneného plynu, ako je Bio-LPG, sú možnosti tohto paliva sľubné pre udržateľnejšiu budúcnosť

Predám nové autá s LPG v

LPG

Predám nové modely LPG

Viac o LPG

Značky s LPG