Bensinstasjoner i Danmark

Bensinstasjoner med LNG i Danmark i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-danmark

Ønsket om å implementere en LNG-påfyllingsinfrastruktur i Danmark som optimerer energieffektiviteten til miljøet og samtidig bygger en bro til fremtidig bruk av bærekraftig grønn energi i form av flytende biogass er et uttalt formål med den danske regjeringen. Til tross for at LNG er et fossilt brensel, bør dets betydelige positive effekter på miljøet ikke undervurderes.

Det internasjonale energibyrået (IEA) spår at den globale etterspørselen etter LNG vil vokse i verdens totale energimiks i de kommende årene, med en andel på 25 % innen 2035, og som det eneste fossile brenselet som etterspørselen øker i Danmark.

LNG-tankestasjoner er utbredt i Skandinavia og andre deler av Europa, og er også en del av EU-kommisjonens forslag om etablering av LNG-tankestasjoner for busser, lastebiler og personbiler. Dette krever imidlertid en utbredt etterspørsel etter LNG, som foreløpig ikke finnes i Danmark, men som vokser og med det nettverket av fyllestasjoner som vil tilby flytende naturgass til veitransport.

I Danmark er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Danmark

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Danmark

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Danmark

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker