Čerpacie stanice v Maďarsku

Čerpacie stanice s LNG v Maďarsku

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cerpacie-stanice-lng-madarsko

Pokračujúce používanie skvapalneného zemného plynu (LNG) nie je v súlade s cieľom EÚ v oblasti klimatickej neutrality. Skvapalnený zemný plyn používaný na dopravu sa preto musí čo najskôr vyradiť z prevádzky a nahradiť ho udržateľnejšími alternatívami. Skvapalnený zemný plyn však bude pravdepodobne naďalej zohrávať úlohu v blízkej budúcnosti, dočasne tam, kde v súčasnosti neexistuje žiadna ekonomicky životaschopná technológia bez emisií.

Z tohto dôvodu môže dlhodobý záväzok Maďarska v oblasti biopalív urobiť z výroby bio LNG dôvod na podporu rozvoja siete čerpacích staníc LNG v Maďarsku

Maďarská vláda podporuje inštaláciu odberných miest pre skvapalnený zemný plyn, hoci zásobovacia sieť je stále veľmi malá

v Maďarsku v súčasnosti existujú
čerpacie stanice s LNG na predaj

Mapa čerpacích staníc s LNG v Maďarsku

Zoznam čerpacích staníc LNG v Maďarsku

Novinky o čerpacích staniciach s LNG v Maďarsku

Prečo by vás tieto autá mohli zaujímať?

nové autá na predaj

Viac informácií

značky