Bensinstasjoner i Ungarn

Bensinstasjoner med LNG i Ungarn i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-ungarn

Fortsatt bruk av flytende naturgass (LNG) er ikke forenlig med EUs klimanøytralitetsmål. LNG som brukes til transport må derfor fases ut så raskt som mulig og erstattes med mer bærekraftige alternativer. Imidlertid vil LNG sannsynligvis fortsette å spille en kortsiktig, midlertidig rolle der det foreløpig ikke finnes noen økonomisk levedyktig utslippsfri teknologi.

Derfor kan Ungarns langvarige satsing på biodrivstoff gjøre produksjonen av Bio LNG grunnen til et løft for utviklingen av nettverket av LNG-bensinstasjoner i Ungarn

Regjeringen i Ungarn støtter installasjonen av forsyningspunkter for flytende naturgass, selv om forsyningsnettverket fortsatt er veldig lite

I Ungarn er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Ungarn

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Ungarn

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Ungarn

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker