Pris för HVO 100 i Sverige i

Sverige har ett statligt stödgodkännande för skattereduktion för höginblandat biobränsle (höginblandat bränsle är ett där merparten av bränslet består av förnybart innehåll, till exempel för diesel är gränsen 98%). Det innebär att för närvarande skattebefriade bränslen, som HVO100, är ​​belagda med koldioxid- och energiskatt.

Om HVO100 börjar beskattas blir priserna vid bränslepumparna helt annorlunda än de nuvarande. Till exempel kostar HVO100 för närvarande något mer än vanlig diesel, även om HVO100 är ett bränsle befriat från koldioxid- och energiskatter. Detta beror på att produktionskostnaden för HVO100 är högre än för vanlig diesel.

EU vill avskaffa skattesänkningen för biobränslen eftersom man inte vill att de ska konkurrera med grödor som är avsedda för livsmedel eller djurfoder. Idag produceras många biobränslen av råvaror som majs, raps och socker. EU vill omorientera biobränslen så att de tillverkas av avfall och restprodukter, vilket HVO100 redan idag förlitar sig mycket på. En av de största tillverkarna av HVO100 har till exempel cirka 75 % avfall och rester i sin produkt. I övrigt kan HVO100 bestå av rapsolja, fiskolja, majsolja, palmolja och tallolja.

I januari 2024 var genomsnittspriset för HVO 100 i Sverige 22,79 kr/l, vilket bibehåller en liten skillnad mot traditionell diesel som inte överstiger 10%.

Genomsnittspriset för HVO 100 i Sverige i är

kr/l

FÖLJ OSS PÅ YOUTUBE

Pris för HVO 100 vid varje HVO-tankställe i Sverige i

Komplett karta över HVO 100-stationer i Sverige

Komplett lista över HVO-bensinstationer i Sverige

Nyheter om priset på HVO 100 i Sverige

  • 1 januari 2024

Tiden har äntligen kommit att göra verklighet av vallöftena om lägre skyldighet att använda biobränslen. Vid midnatt gick Sverige från det exceptionellt stränga kravet på 30,5 % biobränsleinnehåll för diesel till EU:s miniminivå på 6 %.

Det kan ta lite tid för den nya prisnivån att lägga sig, men direkt vid midnatt sänkte OKQ8 pumppriset för diesel med 4,39 kr per liter för diesel och 1,07 kr per liter för bensin. Nypriserna är 17,77 för diesel (B0 och B7) och 17,37 för bensin (E10). Priserna gäller på bensinstationer och inkluderar moms. Priset på HVO100 biobränsle sjönk lika mycket som på diesel, mätt i cent, till 22,98 SEK per liter.

PRIS FÖR HVO 100 i Sverige

Servicestationer MED HVO 100 i Sverige

FÖLJ OSS PÅ YOUTUBE

Dela denna sida på sociala medier!