Tankstationer i Tjeckien

Bensinstationer med HVO 100 i Tjeckien i

Bensinstationer med HVO 100 i Tjeckien i
hvo100-tankstationer-tjeckien

För närvarande, i samband med målet att minska koldioxidutsläppen med 6 procent i Tjeckien, finns det ett växande intresse för biobränslen med minsta möjliga koldioxidavtryck och i detta sammanhang är det nödvändigt att använda dessa komponenter för att öka andelen förnybara källor inom transportsektorn, vilket inkluderar HVO.

Dieselbränslen som innehåller HVO används redan i Tjeckien. HVO levereras till Tjeckien genom import eller redan i en blandning som färdigt dieselbränsle enligt EN 590, t.ex. diesel med 30 % HVO eller med tillsats av syntetisk HVO, vars kvalitet som säljs på bensinstationer kontrolleras av den tjeckiska handelsinspektionen .

I Tjeckien kan man bara köpa HVO genom att tanka på bensinstationer, men försäljningen är begränsad till blandningar med en viss andel HVO i diesel, och inte som ren HVO eller HVO100.

Karta över hvo100-tankställen i Tjeckien

Förteckning över hvo100-tankstationer i Tjeckien

DEALERNAMEADDRESSCITY
    
DEALERNAMEADDRESSCITY

Nyheter om bensinstationer med gasol i Tjeckien

23 februari 2022. Med start i februari lanserar Čepro försäljning av två nya produkter: diesel med 15 % HVO (med handelsnamnet Diesel Optimal Pro) för grossistkunder och bränsle med CO2-fritt certifikat för grossist- och kortkunder.

Användningen av diesel med 15 % HVO-blandning är baserad på skandinavisk inspiration. En liknande produkt har erbjudits här i snart tio år. Analyserna som genomförts bekräftar att användningen av 15 % HVO minskar bränsleförbrukningen med upp till 5 %, ökar motoreffekten och vridmomentet med upp till 4 % jämfört med konventionell diesel, och förlänger livslängden på bränslet och motoroljan. Det förbättrar också motorns prestanda och tillförlitlighet i kallt väder, minskar motorljudet och producerar upp till 20 % färre utsläpp av växthusgaser, samt färre utsläpp av kväve, partiklar och kolväten.

Mer information om priserna på hvo100 i Tjeckien

Varför ska du vara intresserad av hvo100?

Nyheter om HVO100

Mer information om biobränslen

hvo100-märken